نمونه کارها

generator backup

ژنراتور AC

ژنراتور AC در سیستم های خورشیدی ژنراتور بیشتر برای پشتیبان سیستم (تامی…