تصویر مقاله

 

بررسی تاثیر بازده مصرف کننده های الکتریکی بر هزینه نصب  و انرژی مصرفی سیستم فتوولتائیک

چکیده :

        با توجه به اینکه هزینه اولیه راه اندازی سیستم خورشیدی بسیار زیاد می باشد در این مقاله راه کارهای کاهش این هزینه بررسی می شود.  برای انجام بررسی بهتر، مکانی را در شهر اصفهان در نظر می گیریم که قصد نصب سیستم فتوولتائیک داشت. میزان هزینه راه اندازی سیستم فتوولتائیک برای این مکان 104.800.000 ریال و میزان انرژی مصرفی آن 3930 وات ساعت برآورد شد. سپس با فرض تعویض وسایل الکتریکی قدیمی با وسایل جدید و پر بازده میزان هزینه نصب سیستم فتوولتائیک 56.470.000 ریال شد. که نشان دهنده ی کاهش 46% از هزینه های نصب می باشد. در ادامه میزان هزینه های خرید لوازم الکتریکی جدید نیز به هزینه راه اندازی سیستم فتوولتائیک اضافه و هزینه کل سیستم جدید برابر 92.120.000ریال شد. در نتیجه با وجود  اضافه شدن هزینه خرید لوازم خانگی، میزان هزینه راه اندازی سیستم فتوولتائیک جدید نسبت به سیستم قدیم، 13% کاهش پیدا می کند. در بخش انرژی نیز با تعویض وسایل قدیمی و کم بازده با وسایل جدید و پر بازده میزان انرژی مصرفی برابر 1953 وات ساعت شد که در مقایسه با انرژی مصرفی سیستم قدیمی کاهش 50% را نشان می دهد.

برای دانلود مقاله کلیک کنید …